Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku
www.biblioteka.elk.pl

Wyciąg z rejestru zmian - 19 maj 2017 (13:28)

Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Regulamin usługi "Książka na telefon"

REGULAMIN USŁUGI
Książka na telefon”

 

§ 1.

 1. Usługa „Książka na telefon” skierowana jest do osób starszych, chorych, niepełnosprawnych ruchowo, zamieszkałych na terenie Ełku
 2. Usługa dostawy i odbioru książek jest bezpłatna.
 3. Książki można zamawiać telefonicznie codziennie w godzinach od 10.00 do 15.00.
  tel. 87 621-80-86 (w wypożyczalni dla dorosłych)
 4. Książki będą dostarczane do domów czytelników przez pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ełku raz w tygodniu – w czwartek
 5. Przy zapisie Czytelnik powinien:
  1. okazać dowód osobisty,
  2. wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nasierowskiej w Ełku z dnia 15 czerwca 2016.

- złożenie podpisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Bibliotekę w ramach uprawnień wynikających z Ustawy o bibliotekach, przepisów Ustawy o statystyce bibliotecznej Ustawy o ochronie danych osobowych

 1. Czytelnik zobowiązany jest do informowania Biblioteki o zmianie miejsca zamieszkania.
 2. Z usługi „Książka na telefon” nie mogą skorzystać Czytelnicy, u których w domu panuje choroba zakaźna.

 

§ 2.

 1. Czytelnik jednorazowo może wypożyczyć 10 woluminów (literatury popularno-naukowej, beletrystyki).
 2. Usługa nie obejmuje książek z księgozbioru podręcznego i podręczników akademickich.
 3. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 4 tygodnie.
 4. Termin zwrotu wypożyczonej książki może zostać przesunięty tylko wówczas, gdy nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych Czytelników.
 5. Czytelnik może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych Czytelników.

 

§ 3.

 1. Pracownicy Biblioteki na prośbę Czytelnika udzielają informacji o książkach, pomagają w doborze lektury.

 

§ 4.

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną. Powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada Czytelnik.
 3. Wysokość odszkodowania ustalają pracownicy Biblioteki, w zależności od aktualnej wartości rynkowej książki i stopnia jej uszkodzenia.
 4. Za wpłaty z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki Czytelnik otrzymuje pokwitowanie.
 5. Czytelnik może, za zgodą pracownika Biblioteki, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej – inną książkę, jednak nie mniejszej wartości i przydatną dla Biblioteki.

 

§ 5.

 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo,  a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania  z usługi „Książka na telefon”.
 2. Decyzję w tej sprawie podejmują odpowiadający za prowadzenie usługi pracownicy Biblioteki.
 3. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji do Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ełku.

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 luty 2017 roku 


Data publikacji: 19.05.2017 (13:28)Data aktualizacji: 19.05.2017 (13:28)
Osoba publikująca: Żaneta Sawczyńska-WróbelOsoba modyfikująca: Żaneta Sawczyńska-Wróbel
Autor: Żaneta Sawczyńska-Wróbelliczba wejść: 945
25 maj 2018 (11:13)Żaneta Sawczyńska-Wróbel»Regulamin usługi "Książka na telefon"
19 maj 2017 (13:28)Żaneta Sawczyńska-Wróbel»Regulamin usługi "Książka na telefon"

Przejdź do góry strony