Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku
www.biblioteka.elk.pl
tel. 87 621-80-87
e-mail przygotowania@biblioteka.elk.pl


bibliotekarz: Ewelina Zalewska-Liszewska
bibliotekarz: Mariola Całkiewicz
 

Dział zajmuje się gromadzeniem materiałów bibliotecznych (nabywanych zgodnie z uniwersalnym charakterem biblioteki), ich opracowaniem i selekcją.

 

Do zadań Działu należy m.in.:

  • gromadzenie księgozbioru dla wszystkich działów biblioteki oraz filii
  • opracowanie zgodnie z obowiązującymi normami
  • prowadzenie ewidencji wpływów i ubytków
  • przeprowadzanie skontrum tj. kontroli zbiorów w celu ustalenia stanu faktycznego zbiorów

 

Wprowadzanie danych odbywa się w programie SOWA w formacie MARC 21, z wykorzystaniem klasyfikacji UKD oraz haseł przedmiotowych ze słownika JHP Biblioteki Narodowej.

Pozyskiwanie zbiorów odbywa się przez zakup, wymianę, dary i musi być skoordynowane ze środkami finansowymi przeznaczonymi na ten cel. Zakupu dokonuje się na podstawie zapowiedzi wydawców i innych źródeł informacji, ofert prenumeraty, przeglądu nowości wydawniczych.

Dział bez dostępu dla czytelnika.


Data publikacji: 29.05.2014 (13:49)Data aktualizacji: 07.06.2017 (16:31)
Osoba publikująca: Kamil NiedźwieckiOsoba modyfikująca: Żaneta Sawczyńska-Wróbel
Autor: Kamil Niedźwieckiliczba wejść: 4099
07 cze 2017 (16:31)Żaneta Sawczyńska-Wróbel»Dział opracowań
29 maj 2014 (13:49)Kamil Niedźwiecki»Dział opracowań

Przejdź do góry strony