przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Boczne menu


Drukuj

Dział opracowań

tel. 87 621-80-87
e-mail przygotowania@biblioteka.elk.pl


bibliotekarz: Ewelina Zalewska-Liszewska
bibliotekarz: Mariola Całkiewicz
 

Dział zajmuje się gromadzeniem materiałów bibliotecznych (nabywanych zgodnie z uniwersalnym charakterem biblioteki), ich opracowaniem i selekcją.

 

Do zadań Działu należy m.in.:

 

Wprowadzanie danych odbywa się w programie SOWA w formacie MARC 21, z wykorzystaniem klasyfikacji UKD oraz haseł przedmiotowych ze słownika JHP Biblioteki Narodowej.

Pozyskiwanie zbiorów odbywa się przez zakup, wymianę, dary i musi być skoordynowane ze środkami finansowymi przeznaczonymi na ten cel. Zakupu dokonuje się na podstawie zapowiedzi wydawców i innych źródeł informacji, ofert prenumeraty, przeglądu nowości wydawniczych.

Dział bez dostępu dla czytelnika.

Data publikacji: 29.05.2014 (13:49)Data aktualizacji: 07.06.2017 (16:31)
Osoba publikująca: Kamil NiedźwieckiOsoba modyfikująca: Żaneta Sawczyńska-Wróbel
Autor: Kamil Niedźwieckiliczba wejść: 4714

Copyright © Miejska Biblioteka Publiczna, Armii Krajowej 17B, 19-300 Ełk